Cenová ponuka
slovník pojmov pri vývoji webovej stánky alebo aplikácie

Slovník základních pojmov s ktorými sa stretnete pri vývoji webovej stránky alebo aplikácie

Nie každý používateľ sa orientuje vo výrazoch používaných medzi programátormi a webovými dizajnérmi. Slovník základných pojmov v oblasti vývojová webových stránok a aplikácií vám pomôže s lepšou orientáciou v tomto názvosloví.

WEB – World Wide Web (angl.= celosvetová pavučina; world = svetový, -wide = celo-, web = sieť) je distribuovaný hypertextový internetový informačný systém, v ktorom dokumenty obsahujú odkazy na iné miestne alebo vzdialené dokumenty. Je to oficiálne (nesprávne laické pomenovanie len internet) označenie tej časti, kde sa informácie nachádzajú vo forme webových stránok. Každý dokument má svoju špecifickú adresu – URL a je pomocou nej nájdený a zobrazený v programoch nazývaných webový prehliadač. Dokumenty nazývané webové stránky môžu obsahovať hypertextové odkazy. Vďaka týmto odkazom, sú dokumenty navzájom poprepájané a vytvárajú sieť. 

HTML – Hypertextový značkovací jazyk je značkovací jazyk určený na vytváranie webových stránok a iných informácií zobraziteľných vo webovom prehliadači. HTML kladie dôraz skôr na prezentáciu informácií (odseky, fonty, váha písma, tabuľky atď.). 

CSS – Kaskádové štýly alebo CSS (skratka z ang. Cascading Style Sheets) je všeobecné rozšírenie (X)HTML. Konzorcium W3C označuje CSS ako jednoduchý mechanizmus na vizuálne formátovanie internetových dokumentov. 

DOM – Document Object Model DOM je objektovo orientovaná reprezentácia dokumentu XML alebo HTML. Dokument môže byť ďalej spracovávaný a výsledok tohto spracovania prezentovaný. V rámci tvorby internetových stránok je DOM používaný najmä na dokumenty jazyka XHTML 

SMTP – Simple Mail Transfer Protocol (jednoduchý protokol na prenos pošty) – protokol, ktorý slúži na posielanie e-mailov. 

POP3 – Post Office Protocol (POP) je poštový protokol na aplikačnej vrstve, ktorý sa využíva na prijímanie elektronickej pošty zo vzdialeného servera prostredníctvom TCP/IP spojenia. Poštový protokol je séria pravidiel o tom, ako sa ma riadiť prenos elektronickej pošty medzi dvomi bodmi v sieti. POP pracuje pomocou TCP/IP spojenia. 

URL – (Uniform Resource Locator) – univerzálny ukazovateľ na objekt prístupný na internete. 

DNS Server – Domain Name System alebo DNS je systém, ktorý ukladá prístup k informácii o názve stroja (hostname) a názve domény v istej distribuovanej databáze v počítačových sieťach ako internet.  

CMS – Redakčný systém (publikačný systém, Web Content Management – WCM, Content Management System – CMS, Content Publishing – ) je systém, ktorý slúži na tvorbu a správu prezentácií na internete. 

PHP – (PHP: Hypertext Preprocessor) je populárny open source skriptovací programovací jazyk, ktorý sa používa najmä na programovanie klient-server aplikácií (na strane servera) a pre vývoj dynamických webových stránok 

JavaScript – JavaScript, je skriptovací programovací jazyk. Jazyk je používaný najmä pri tvorbe webových stránok. 

MySQL/MariaDb – Databázový systém tvorený z jednej alebo viacerých tabuliek, ktoré majú riadky a stĺpce. V riadkoch sa rozoznávajú jednotlivé záznamy, stĺpce udávajú dátový typ jednotlivých záznamov, pracuje sa s nimi ako s poľami. Práca s MySQL databázou je vykonávaná pomocou dopytov (anglicky queries), ktoré sú tvorené programovacím jazykom SQL (Structured Query Language). 

Server – Server (z angl. to serve – slúžiť, poskytovať službu) softvér, ktorý v rámci počítačovej siete zastáva v hierarchii nadradené miesto vzhľadom na funkcionalitu. Poskytuje svoje prostriedky a výkon klientom. Prostredníctvom servera si môžu medzi sebou vymieňať počítače dáta alebo pristupovať na dáta uložené na serveri, resp. využívajú ho ako bránu na pripojenie do inej siete. 

UX – je skratka zo slovného spojenia User Experience, čo v preklade znamená užívateľská skúsenosť. Jednoducho povedané, je to to, čo človek zažíva pri návšteve vašej webovej stránky, e-shopu alebo Facebook či mobilnej aplikácie. Či dokáže jednoducho nájsť informácie na vašom webe, objednať si u vás tovar bez problémov, alebo zahrať si vašu hru bez nadávania na vás. 

UI – je skratka zo slovného spojenia User Interface, čo v preklade znamená užívateľské rozhranie. Jednoducho povedané, je to to, ako vaša webová stránka, e-shop, Facebook alebo mobilná aplikácia vyzerá, ako sú jednotlivé prvky a elementy navrhnuté, ako interagujú medzi sebou a užívateľom. 

PPC – Pay Per Click (v preklade platba za klik) je jedným zo spôsobov platenia za reklamu na internete. Princíp Pay Per Click spočíva v tom, že inzerent za reklamu platí až vo chvíli, keď sa dá predpokladať, že zaúčinkovala, teda vo chvíli, keď na ňu potenciálny klient klikol. Platená reklama patrí dnes k najrýchlejším a k najjednoduchším spôsobom ako dosiahnuť ihneď viditeľné výsledky v predaji a návštevnosti. 

MD – Pracovný čas jednej osoby na jeden deň alebo jeho ekvivalent sa používa na meranie toho, koľko práce alebo práce je potrebné alebo spotrebovanej na vykonanie určitej úlohy.

Copywriting – je anglický výraz, ktorý v oblasti reklamy a marketingu označuje tvorbu reklamných textov, v širšom význame tvorba textov pre marketing ako taký. Tento termín vznikol spojením dvoch slov: copy a writing.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound